TEL 0030 6980525389 E-mail. cretetour@gmail.com

טיול כפרים הרריים

טיול לגוש הרי האידי שם שוכנים כפרים עתיקים וציוריים, ,טיול מרתק להכרת התרבות העתיקה של האי ותושבי ההרים הידועים באומץ ליבם,כאנשי המחתרת שפעלו נגד הכובשים העותומנים והגרמנים,המוזיקאים והרקדנים הידועים של כרתים מקורם בכפרים אלו וכן שם גם התפתחה תעשיית האריגה של נשות הכפרים.

CRETE - TOUR    TEL:  0030 6980525389     E.mail. cretetour@gmail.com