TEL 0030 6980525389 E-mail. cretetour@gmail.com

טיולי ג’יפים

טיולי ג’יפים יומי וכן לשלושה חמישה ושמונה ימים ברחבי האי הגדול כרתים,נופים הרריים מדהימים,חופי תורכיז הדרך להכיר את כרתים האמיתית.

CRETE - TOUR    TEL:  0030 6980525389     E.mail. cretetour@gmail.com